Filharmonia Kaszubksa - Wejherowskie Centrum Kultury

Dane

Ulica, nr domu ul. Sobieskiego 255 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: www.wck.org.pl Email: wck@wck.org.pl
Telefon: 58 672 27 75 Telefon komórkowy: 602 384 633
Fax: 58 672 15 59

Wejherowskie Centrum Kultury zostało powołane uchwałą Rady Miasta 4 września 1990 r. na bazie byłego Miejskiego Domu Kultury z nową lokalizacją przy ul. Sobieskiego 255. Od tego czasu zakres naszej działalności jest dostosowywany do potrzeb społeczeństwa miasta i regionu.

W zakresie swojej działalności prowadzimy sekcje i koła zainteresowań, zajmujemy się edukacją kulturalną poprzez prezentację różnych form artystycznych i dziedzin kultury, organizujemy duże imprezy o charakterze masowym, zajmujemy się koordynacją działań kulturalnych na terenie miasta i regionu wejherowskiego, a także współpracujemy z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie miasta i poza nim.

Niewątpliwie, poprzez wieloletnią działalność WCK stało się wiodącą placówką w dziedzinie upowszechniania kultury w mieście i powiecie. Posiadamy ogromne, wieloletnie doświadczenie, potencjał ludzki i twórczy. Od 1 lipca 2000 r. jesteśmy Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną.

W związku z naszą rozległą działalnością, pojawiła się potrzeba budowy nowego obiektu. Władze miasta podjęły stosowną decyzję i w 2010 roku rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców budowa nowego centrum kultury. Powstaje baza, która pozwoli na rozwinięcie wcześniejszych bogatych i wielokierunkowych działań Centrum z zakresu animacji, edukacji artystycznej i kulturalnej. Przyczyni się to do znaczącego podniesienia jakości i rozszerzenia oferty działań rozwijających zdolności, umiejętności i zainteresowania oraz zaspakajających potrzeby kulturalne i edukacyjne mieszkańców miasta Wejherowa i regionu, a w szczególności pielęgnacji tradycji kultury kaszubskiej z uwzględnieniem lokalnych, regionalnych oraz transgranicznych wpływów kulturowych, wraz z upowszechnianiem i promocją tej kultury w kraju i za granicą, a także propagowanie dorobku kultury i sztuki europejskiej.

Sprzedaż i rezerwacja biletów: tel. 795-453-133, na stronie internetowej lub bezpośrednio w kasie WCK. Kasy czynne są od wtorku do piątku w godzinach 10.30 - 21.00; w poniedziałki na godzinę przed wydarzeniem oraz w niedziele od godz. 9.30 do 21.00.