Allianz - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

Dane

Ulica, nr domu os.Kaszubskie -/- Miejscowość: Wejherowo,
Strona WWW: www.allianz.pl Email: beata.danych@port.allianz.pl
Telefon: 602466318 Telefon komórkowy: 602466318
Fax: -

W ofercie ponad 15 rodzajów ubezpieczeń. Proponuje m-dzy innymi: -ubezpieczenie na życie; -ubezpieczenie komunikacyjne; -ubezpieczenie mieszkania; -ubezpieczenie przedsiebiorstw; -ubezpieczenie zdrowotne; -ubezpieczenie grupowe.