Faktoring - finansowanie przedsiębiorstw

Dane

Ulica, nr domu Ogrody Nanickie 12 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: http://finansewejherowo.vgh.pl Email: btadeusz@wp.pl
Telefon: 512121674 Telefon komórkowy: 512320823
Fax: -

Usługa finansowa skierowana do firm prowadzących sprzedaż towarów i usług innym firmom lub instytucjom.

Korzyści dla Państwa firmy

- Finansowanie bez wymogu przedstawiania trwałych zabezpieczeń - wystarczy cesja wierzytelności na faktora, weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku. - Szeroki wybór usług dostępnych oprócz finansowania (rozliczenia, zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka, windykacja). - Oszczędność wynikająca z ograniczenia kosztów administracyjnych związanych ze ściąganiem należności. - Bezpieczeństwo transakcji dzięki rzetelnej kontroli należności i szybkiej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców. - Gwarancja uzyskania zapłaty także w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub przewlekłej zwłoki w zapłacie. - Poprawa konkurencyjności dzięki możliwości oferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności. - Poprawa relacji handlowych dzięki odciążeniu ich z przykrego obowiązku upominania się o pieniądze. - Poprawa wskaźników finansowych dzięki zamianie należności w gotówkę.

Korzyści dla Państwa odbiorców

- Możliwość korzystania z dłuższych terminów płatności. - Dodatkowe finansowanie bez konieczności ubiegania się o kredyt. - Możliwość restrukturyzacji zadłużenia przez Faktora w przypadku zaistnienia przejściowych kłopotów.

Korzyści dla Państwa dostawców

- Dzięki dodatkowym środkom pozwalającym Państwu na regulowanie zobowiązań wobec dostawców, nie muszą oni martwić się o to, czy zapłata przyjdzie na czas i mogą zaoferować Państwu dodatkowe upusty.

Zapraszam do biura.