Kancelaria Notarialna Anna Łojewska - Jednoralska Notariusz

Dane

Ulica, nr domu Gen. Józefa Hallera 7/1 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: http://www.wejherowo-notariusz.pl/ Email: anna.jednoralska@gdin.pl
Telefon: 58 736 13 44 Telefon komórkowy: -
Fax: -

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.