Akademia Twórczego Rozwoju "Kropka"

Dane

Ulica, nr domu Kościuszki 6/2 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: www.a-kropka.pl Email: akademia.kropka@onet.pl
Telefon: - Telefon komórkowy: 608 691 735
Fax: -

Akademia Twórczego Rozwoju „Kropka” jest to pierwsze takie miejsce w Wejherowie, gdzie można razem z dzieckiem wziąć udział w różnorodnych zajęciach i warsztatach oraz skorzystać z porad specjalisty. Proponowane zajęcia wspierają i stymulują rozwój oraz aktywność Twojego dziecka. Głównym założeniem Akademii jest troska o edukację małego człowieka i jego harmonijny rozwój.

Do działań Akademi należą: - roczne przygotowanie do realizacji obowiązku szkolnego, - zajęcia edukacyjne z dzieckiem z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, - ajęcia edukacyjne z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji, - wspomaganie rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym, - wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, - zajęcia przygotowujące do debiutu przedszkolnego, bądź „zerówkowego”, - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1 – 3 lat i rodziców, Terapia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju. ​​- zajęcia „Metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne”, - Trening AVS Laxman, - zajęcia popularnonaukowe dla dzieci w wieku 7- 10 lat „Akademia mądrej główki”, - warsztaty kompetencji emocjonalnych dla dzieci, - ocena ryzyka dysleksji u dzieci 6, 7, 8 – letnich z opisem i omówieniem wyników, - ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania dzieci ośmioletnich z opisem i omówieniem wyników, - diagnoza gotowości szkolnej (dla dzieci 5 – letnich, program zgodny z nową podstawą programową), - badanie ustalające lateralizację, Badanie sprawności grafomotorycznych