I Niepubliczna Poradnia Psychologiczna


Dane

Ulica, nr domu 12 Marca 167 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: www.poradniazukowo.pl Email: poradniazukowo@wp.pl
Telefon: 782 130 559 Telefon komórkowy: -
Fax: -

-diagnoza przyczyn trudności w nauce -diagnoza intelektu -terapia psychologiczna -terapia pedagogiczna (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) -konsultacje psychologiczne -terapia logopedyczna