CENTRUM TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ - KRYSTYNA LANGA

Dane

Ulica, nr domu Jana III Sobieskiego 227/37 Miejscowość: Wejherowo,
Strona WWW: www.krótkoterminowa.pl Email: krystyna_langa@interia.pl
Telefon: - Telefon komórkowy: 887108115
Fax: -

W naszym Centrum pomagamy osobom doznającym między innymi:

Depresji, lęku, stresu, trudności, kryzysów emocjonalnych, osamotnienia, braku motywacji do działania, doświadczającym utraty sensu życia, straty i żałoby, niskiej samooceny, stresu pourazowego, uzależnienia i współuzależnienia,przemocy, problemów wychowawczych, zaburzeń zdrowotnych, problemów onkologicznych, bólu, ...

W zakres naszej działalności wchodzi również przygotowywanie i realizacja szkoleń tematycznych, konsultacje indywidualne, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, budowanie narzędzi ocen pracowniczych itp.