Pracownia Psychologiczna Fides Dariusz Rączkowki

Dane

Ulica, nr domu 12 Marca 210 b Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: psychotestywejherowo.pl Email: pracowniafides@gmail.com
Telefon: - Telefon komórkowy: 513405315
Fax: -

Pracownia Psychologiczna Fides jest pierwszą i jedyną pracownia w Wejherowie o pełnym zakresie uprawnień psychologicznych. Prowadzimy badania (psychotestów) dla kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy. Wykonujemy badania psychologiczne operatorów maszyn i urządzeń ciężkich , osób pracujących na wysokości pow 3 m. , osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

Prowadzimy również badania dla osób ubiegających się o posiadanie broni ,oraz wykonujących obrót obrót materiałami wybuchowymi. Jesteś jedyną pracownią w Wejherowie posiadającą uprawnienia do badania pracowników wymiaru sprawiedliwości takich jak sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy zawodowi i społeczni, syndycy, inspektorzy ruchu drogowego.

Od 2013 r. wykonujemy badania psychologiczne kwalifikowanych pracowników ochrony.