Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego


Dane

Ulica, nr domu ul. Jana III Sobieskiego 279 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: Email:
Telefon: 58 672 23 41 Telefon komórkowy: -
Fax: -

Szkoła Podstawowa; Gimnazjum; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4; IV Liceum Profilowane; Technikum nr 4; Technikum Uzupełniające nr 2.