Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. E. Roszczynialskiego


Dane

Ulica, nr domu Dworcowa 5 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: www.zsz.wejher.pl Email: zsp3@wejher.pl
Telefon: 58 672 44 51 Telefon komórkowy: -
Fax: -

II Liceum Profilowane; IV Liceum Ogólnokształcące; Szkoła Policealna Zaoczna; Technikum nr 2; Technikum Uzupełniające Zaoczne; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.