Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J. Wejhera


Dane

Ulica, nr domu Sobieskiego 344 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: www.zspg4.wejher.pl Email: zspg4.wejherowo@interia.pl
Telefon: 58 672 24 15 Telefon komórkowy: -
Fax: -

III Liceum Profilowane; Technikum nr 3; Technikum Uzupełniające nr 3; V Liceum Ogólnokształcące; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2.