ALLIANZ-POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE BEATA DANYCH

Dane

Ulica, nr domu Os.Kaszubskie -/- Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: https://port.allianz.pl/beata.danych Email: beata.danych@port.allianz.pl
Telefon: - Telefon komórkowy: 602 466 318
Fax: -

W ofercie ponad 15 rodzajów ubezpieczeń. Proponuje m-dzy innymi: -ubezpieczenie na życie; -ubezpieczenie komunikacyjne; -ubezpieczenie mieszkania; -ubezpieczenie przedsiebiorstw; -ubezpieczenie zdrowotne; -ubezpieczenie grupowe.