Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dane

Ulica, nr domu 3 Maja 2 Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: www.strazwejherowo.pl Email: biuro@strazwejherowo.pl
Telefon: 998, 112 z telefonów stacjonarny Telefon komórkowy: -
Fax: -