IE24.org Elektryka i Energetyka

Dane

Ulica, nr domu Konopnickiej 50A Miejscowość: Wejherowo, 84-200
Strona WWW: www.ie24.org Email: biuro@ie24.org
Telefon: +48504576543 Telefon komórkowy: +48514060900
Fax: -

Instalacje i usługi elektryczne, energetyczne, teletechniczne, alarmowe.

Zapewniamy kompleksowość od projektu, przez wykonawstwo i pomiary, aż do odbioru.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonujemy kompleksowy montaż instalacji elektrycznych nad i podtynkowych w nowych obiektach jak również w istniejących budynkach. Ofertę kierujemy do osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Wykonujemy instalacje w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, budynkach wielorodzinnych, biurach, halach, magazynach, garażach wielopoziomowych, obiektach użyteczności publicznej. Prowadzimy również roboty instalacyjne zewnętrzne przy budowie i wymianie instalacji przyłączeniowych do obiektów, instalacje oświetleniowe ciągów jezdnych i pieszych na ulicach, oświetlenie parkingów, oświetlenie obiektów sportowych. Zajmujemy się także wykonywaniem instalacji inteligentnych, oświetlenia awaryjnego, remontów instalacji klatek schodowych oraz WLZ. Służymy profesjonalnym doradztwem, pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z lokalnymi operatorami sieci energetycznej. Po wykonaniu prac wykonujemy badania instalacji oraz dokumentację powykonanwczo – odbiorową. Wszystkie instalacje wykonujemy w oparciu o materiały renomowanych firm, które posiadają wszelkie niezbędne deklaracje zgodności oraz certyfikaty. Wykonywane przez nas instalacje realizujemy na podstawie projektu budowlanego lub według ustaleń z inwestorem. Specjalizujemy się także w racjonalizacji gotowych projektów elektrycznych pod kątem indywidualnych potrzeb przyszłych mieszkańców danego obiektu.

ENERGETYKA

Oferujemy Państwu pełny zakres usług w zakresie budowy, remontów oraz utrzymania obiektów wysokiego, średniego i niskiego napięcia. • wykonywanie linii energetycznych kablowych i napowietrznych wysokiego,średniego oraz niskiego napięcia • budowa stacji transformatorowych słupowych i kontenerowych • oświetlenie zewnętrzne dróg i placów • awaryjne remonty linii średniego i niskiego napięcia • praca pod napięciem • pomiary

ROZDZIELNIE I ROZDZIELNICE

Wykonujemy rozdzielnie i rozdzielnice według indywidualnych rozwiązań dopasowanych do każdego klienta na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz ustaleń. Zaopatrujemy je w urządzenia i podzespoły, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowania i poprawne działanie odbiorników elektrycznych (bezpieczniki, ograniczniki napięć, czy wyłączniki odgromowe). W rozdzielni elektrycznej montuje się także liczniki, przekładniki prądowe, regulatory, a także sterowniki PLC. Realizujemy rozdzielnice oddziałowe (w tym główne i podrozdzielnice), manewrowo-stycznikowe (szafy stycznikowo-rozdzielcze), siłowe, oświetlenia. Wykonujemy rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe, szafowe

INSTALACJE ALARMOWE, ODGROMOWE, TELETECHNICZNE