Najwięcej dzieci rodzi się w powiecie wejherowskim

Najwięcej dzieci rodzi się w powiecie wejherowskim

Pomorze ma najwyższy przyrost naturalny w kraju. Spory udział w tym wyniku mają mieszkańcy Kaszub, w tym społeczność powiatu wejherowskiego. Dodatni wskaźnik w 2016 roku osiągnęły tylko trzy polskie województwa.