Nazwą ronda upamiętnią bohaterów

Nazwą ronda upamiętnią bohaterów

„Gryf Pomorski” to tajna organizacja, której członkowie podczas II wojny światowej poświęcali się pomocy więzionym Polakom, prowadzili działalność wywiadowczą i stali na straży języka i kultury. To właśnie nazwę tej organizacji będzie nosić jedno z wejherowskich rond.