Miasto wspiera remonty zabytkowych budynków

Miasto wspiera remonty zabytkowych budynków

Przyznano kolejne dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.