Dziesiątki tysięcy złotych na kolejne remonty budynków

Dziesiątki tysięcy złotych na kolejne remonty budynków

W Wejherowie kontynuowany jest program remontu zabytkowych obiektów, na który w bieżącym roku przeznaczono ponad 240 tysięcy złotych. Obecnie przyznano dotacje na sfinansowanie kolejnych prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych.