Dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów KPSW

Dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów KPSW

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie odbyło się uroczyste zakończenie 3-letnich studiów licencjackich na kierunkach socjologii i ekonomii. Dyplomy ukończenia studiów wyższych I stopnia otrzymało 51 absolwentów.