Po pożyczkę na biznes – do urzędu marszałkowskiego

Po pożyczkę na biznes – do urzędu marszałkowskiego

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z uzyskaniem kredytu komercyjnego, będą mogli skorzystać z pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Na ten cel województwo pozyskało z budżetu państwa miliony złotych. Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi, wspierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.