Dawny skarbnik został wiceprezydentem Wejherowa

Dawny skarbnik został wiceprezydentem Wejherowa

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, o czym pisaliśmy w [tym artykule](http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/33176-zmiany-we-wladzach-wejherowa-nowy-skarbnik-i-wiceprezydent.html), Arkadiusz Kraszkiewicz objął stanowisko pierwszego zastępcy prezydenta Wejherowa. Nowy wiceprezydent będzie się zajmował sprawami społecznymi i ekonomicznymi.