Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

W Gdańsku odbył się Metropolitalny Kongres Rewitalizacji „Od założeń polityki do społecznej zmiany. Rewitalizacja w działaniu”. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin nauki, jak i praktycy rewitalizacji - projektanci, prawnicy, działacze społeczni, a także pracownicy samorządowi, w tym także z Wejherowa.