Czy inwestycje w parku są potrzebne?

Czy inwestycje w parku są potrzebne?

Na to pytanie odpowiadają sami wejherowianie poprzez tłumne odwiedziny w parku miejskim, w którym w ostatnich latach wykonano liczne inwestycje znacznie podnoszące jego atrakcyjność. Pomimo wielkiego zainteresowania i akceptacji mieszkańców dla inwestycji w parku, wydatki nie stanowią wcale dużego obciążenia dla budżetu miejskiego. Priorytetem jest bowiem budowa dróg.