Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych

Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych

W miniony wtorek obradowali radni miejscy. Zmienili budżet miasta, zwiększyli dofinansowanie dla mieszkańców wymieniających stare piece na ekologiczne źródła ciepła, uchwalili Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjęli Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 oraz Program współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi, ale najważniejszą uchwałą była ta, dotyczącą darmowych przejazdów autobusami wejherowskiego MZK dla uczniów szkół podstawowych.