SPOTKANIE Z RODZICAMI W SZKOLE W BOŻYMPOLU WIELKIM

SPOTKANIE Z RODZICAMI W SZKOLE W BOŻYMPOLU WIELKIM

Policjantka z wejherowskiej komendy wczoraj przeprowadziła spotkania z rodzicami uczniów z Szkoły Podstawowej w Bożympolu Wielkim. Celem spotkania było uświadomienie rodzicom zagadnienia cyberprzemocy. Zebrani mieli możliwość poznać formy i przejawy tego negatywnego zjawiska, które coraz częściej dotyka użytkowniku Internetu i telefonu komórkowego, w tym dzieci i młodzież. Ponadto została omówiona także odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne oraz przejawy demoralizacji. Na zakończenie spotkania omówiła także bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym oraz rozdała uczestnikom elementy odblaskowe.