Podsumowanie konkursu o Janie Pawle II

Podsumowanie konkursu o Janie Pawle II

Już po raz drugi Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie zorganizował konkurs poświęcony pamięci polskiego papieża pt. „Święty Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”. Inicjatywa skierowana była do dzieci i młodzieży, a jej celem pogłębienie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Polaka.