Turystyczne Mikołajki i Dzień Wolontariusza 2017 w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku YMCA

Turystyczne Mikołajki i Dzień Wolontariusza 2017 w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku YMCA

Tradycję turystycznych spotkań z Mikołajem Turystą w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku YMCA wprowadził w 2010 r. wolontariusz Sekcji Turystyki Pieszej WUTW Edwin Nawrocki, prowadzący zajęcia turystyczno-krajoznawcze dla seniorów od początku powstania Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2006 r.