Cenny rękopis zasilił zbiory wejherowskiego muzeum

Cenny rękopis zasilił zbiory wejherowskiego muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej powiększyło swoje zbiory o unikatowy artefakt z początku XX wieku – kaszubskojęzyczny rękopis. Został on napisany przez Ottona Karsznego.