Wejherowo: trzy przejścia dla pieszych bezpieczniejsze

Wejherowo: trzy przejścia dla pieszych bezpieczniejsze

W listopadzie 2017 roku Straż Miejska w Wejherowie przeprowadziła kontrolę stanu oświetlenia ulic i punktów świetlnych. Chociaż wyniki kontroli wykazały, że miejskie latarnie w zdecydowanej większości działają poprawnie, nie zabrakło wniosków o doświetlenie dziewięciu przejść dla pieszych. Trzy z nich już wykonano.