Komunikat: Szkolenie dla osób bezrobotnych

Komunikat: Szkolenie dla osób bezrobotnych

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie projektu: "Cel: ZATRUDNIENIE!" Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie dla osób pozostających bez pracy, poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia.