Działalność kryzysowa ma nieść pomoc a nie powodować kryzys

Działalność kryzysowa ma nieść pomoc a nie powodować kryzys

Podczas lutowego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szef inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk omówił "Roczny Plan działania MZZK na 2018 rok". Przedstawił również "Analizę i ocenę funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce w oparciu o raport Rządowego centrum Bezpieczeństwa".