DZIELNICOWI NA SPOTKANIACH Z DZIEĆMI PODCZAS FERII ZIMOWYCH

DZIELNICOWI NA SPOTKANIACH Z DZIEĆMI PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Wejherowscy dzielnicowi spotkali się z uczestnikami zajęć organizowanych w świetlicy w Ustarbowie w ramach akcji profilaktyczno – edukacyjnej pod hasłem „Bezpieczne Ferie”. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie podczas wypoczynku podczas ferii zimowych i bezpiecznych zachowaniach na drodze.