Dotacje trafiły do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

Dotacje trafiły do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

Przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych podpisali umowy dotacyjne z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem. Prezydent przyznał dotacje na 2018 rok dla 59. organizacji pozarządowych na łączną kwotę 634 800 zł.