Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe docenione przez miasto

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe docenione przez miasto

Kilkanaście stowarzyszeń i organizacji podpisało umowy dotacyjne z Urzędem Miasta w Wejherowie. Dotacje przeznaczone są na realizację zadań zleconych przez miasto z zakresu: sportu, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnienia od narkotyków, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym patologiom społecznym, kultury, sztuki i turystyki.