Wieśc z samorządu - miasto Wejherowo

Wieśc z samorządu - miasto Wejherowo

- Warsztaty dot. składania wniosków do BO;
- Umowy dotacyjne ze stowarzyszeniami;
- Dotacja dla Gryfa Wejherowo.