Kolejne dotacje dla stowarzyszeń

Kolejne dotacje dla stowarzyszeń

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał kolejne umowy na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania w ratuszu podpisano dziewięć umów o łącznej wartości ponad 90 tys. zł na działalność z zakresu ochrony zdrowia, sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W tym roku na dotacje przeznaczono aż 634 tys. zł.