Ulica Spacerowa w Wejherowie wyłączona z ruchu przez ponad miesiąc

Ulica Spacerowa w Wejherowie wyłączona z ruchu przez ponad miesiąc

Urząd Miasta Wejherowo informuje, że od 12 marca wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w związku z realizacją budowy Węzła Wejherowo (Kwiatowa) w Wejherowie. Zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu poprzez zamknięcie dla ruchu ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Zachodniej. Taka organizacja będzie trwała ok. 4-6 tygodni.