Plażowanie pod stopami Wejhera

Plażowanie pod stopami Wejhera

Teraz o dwóch takich, którzy pomylili pomnik z nadmorską plażą. Mężczyźni podczas zakrapianej imprezy postanowili się rozebrać i opalić swoje ciała wokół spacerujących przechodniów i dzieci.