POLICJANCI NA WYWIADÓWCE ROZMAWIALI O ODPOWIEDZIALNOŚCI I KONSEKWENCJACH NEGATYWNYCH ZACHO

POLICJANCI NA WYWIADÓWCE ROZMAWIALI O ODPOWIEDZIALNOŚCI I KONSEKWENCJACH NEGATYWNYCH ZACHO

Policjanci z wejherowskiej komendy wczoraj przeprowadzili spotkanie z rodzicami uczniówz Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. Celem spotkania było uświadomienie rodzicom konsekwencji zachowań dotyczących m.in. przejawów demoralizacji i niedostosowania społecznego, zażywania narkotyków czy dopalaczy oraz stosowania cyberprzemocy. Ponadto została omówiona także odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne oraz przejawy demoralizacji.