Oddali się w opiekę Matki Boskiej

Oddali się w opiekę Matki Boskiej

W minioną niedzielę kalwaryjskie wzgórza zapełniły się uczniami z całego powiatu, którzy poprzez wspólną modlitwę prosili o obfitość Łask Bożych na nowy rok szkolny.