Unia Europejska dofinansuje czyste powietrze Gdyni, Rumi i Wejherowa.

Unia Europejska dofinansuje czyste powietrze Gdyni, Rumi i Wejherowa.

Do 2023 roku OPEC zrealizuje program inwestycyjny o wartości 109 mln zł. Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie ponad 45 mln zł. Wśród inwestycji, które przeprowadzi OPEC znalazła się termomodernizacja sieci ciepłowniczej, ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Wejherowie.