POLICJANCI SPOTYKAJĄ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ , OPOWIADAJĄ O BEZPIECZEŃSTWIE ORAZ O SŁUŻBIE W POLIC

POLICJANCI SPOTYKAJĄ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ , OPOWIADAJĄ O BEZPIECZEŃSTWIE ORAZ O SŁUŻBIE W POLIC

Policjanci z wejherowskiej jednostki spotkali się z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. Celem spotkania było przypomnienie uczniom klas pierwszych zasad odpowiedzialności prawnej młodych ludzi za nielegalne, bezprawne i demoralizujące zachowania. Ponadto podczas spotkań poruszano tematykę promocji zawodu policjanta.