Książeczki do nabożeństwa z XVII w. własnością wejherowskiego muzeum

Książeczki do nabożeństwa z XVII w. własnością wejherowskiego muzeum

Wejherowskie muzeum pozyskało kolekcję druków sakralnych zbieranych przez lata przez profesora Józefa Borzyszkowskiego. W skład zbioru wchodzą m.in. katechizmy, księgi liturgiczne i śpiewniki, które przez wieki służyły mieszkańcom Kaszub i...