Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie z ustawą Prawo wodne

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie z ustawą Prawo wodne

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566) nakładające obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.