Będzie cmentarz komunalny

Będzie cmentarz komunalny

Głównym punktem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa była skarga mieszkanki związana z uniemożliwieniem pochówku na cmentarzu parafialnym przy ul. Roszczynialskiego. Radni uznali za konieczne uruchomienie na terenie Wejherowa cmentarza komunalnego prowadzonego przez miasto.