Komunikat

Komunikat

W związku z zapowiadanym przez związki zawodowe strajkiem od 8 kwietnia 2019 roku w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Wejherowa jest organem prowadzącym informuję, że zajęcia w szkołach odbywać się będą w zmienionej, dostosowanej do sytuacji, formie. Zajęcia mogą mieć głównie charakter opiekuńczo – wychowawczy. Dzieci nie zostaną pozostawione bez opieki ze strony szkoły.