Wpłynęło 20 projektów Budżetu Obywatelskiego

Wpłynęło 20 projektów Budżetu Obywatelskiego

Upłynął termin składania projektów do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wejherowianie złożyli 20 projektów, z czego 10 inwestycyjnych i 10 nieinwestycyjnych.