6200 zł na rehabilitację dzieci z autyzmem

6200 zł na rehabilitację dzieci z autyzmem

Dzięki akcji charytatywnej zorganizowanej podczas imprezy rekreacyjno-sportowej „Wejherowo Biega” udało się podczas zebrać kwotę w wysokości 6 200 zł. Zgodnie z zapowiedzią pieniądze zostały przekazane Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem.