Oświadczenie w sprawie nowego Przedszkola Samorządowego na Os. Tysiąclecia PP 7 w Wejherowie

Oświadczenie w sprawie nowego Przedszkola Samorządowego na Os. Tysiąclecia PP 7 w Wejherowie

Urząd Miejski informuje, że zgodnie z uchwałą Nr VIIIk/VII/82/2019 Rady Miasta Wejherowa z 2 kwietnia 2019 roku tworzone jest nowe publiczne przedszkole samorządowe w Wejherowie. Decyzja o jego utworzeniu motywowana jest wzrastającym zainteresowaniem rodziców ofertą przedszkoli publicznych. Jako samorząd jesteśmy zobligowani także do realizacji polityki Rządu, która zakłada tworzenie jak największej liczby miejsc w przedszkolach publicznych. Nowa placówka prowadzona będzie przez Miasto i ma zostać uruchomiona w dniu 1 września 2019 roku w budynku na Osiedlu Tysiąclecia PP 7.