Muzyka krajów nadbałtyckich zabrzmiała w wejherowskiej szkole muzycznej

Muzyka krajów nadbałtyckich zabrzmiała w wejherowskiej szkole muzycznej

Po raz czternasty w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie odbył się konkurs pianistyczny pod hasłem „Muzyka Krajów Nadbałtyckich”. Do konkursu przystąpiły szkoły muzyczne z regionu Polski Północnej.